,

Huidige angst voor elkaar

Op verzoek van het Dekenaat Utrecht verzorgde Gürkan Celik, voorzitter van de Dialoog Academie, samen met prof. Karel Steenbrink (emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht) een inleiding bij de bijeenkomst “Moslims en Christenen in Nederland – over hun huidige angst voor elkaar”.

In 1965 besloot het Tweede Vaticaans Concilie tot een prachtige tekst in het document Nostra Aetate (de verklaring over de houding van de kerk ten opzichten van de niet-christelijke godsdiensten): “De Kerk ziet ook met waardering naar de Moslims, die de ene God aanbidden, de levende en uit zichzelf bestaande, de barmhartige en almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen. Zij leggen zich erop toe zich met geheel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen zoals Abraham, naar wie het islamitisch geloof graag teruggrijpt, zich aan God heeft onderworpen.”

Dit is een van de belangrijkste teksten van het Tweede Vaticaans Concilie, een ware omwenteling na zoveel eeuwen van leerstellige verkettering, die vooral de verschillen heeft benadrukt. Hier werd eindelijk vooral gewezen op de overeenkomsten. Hoe mooi en hoopgevend deze visie ook was, vanaf de islamitische revival van de jaren 1970 tot de aanslagen op New York en Washington van 11 september 2001 is er juist een verharding in de relaties ontstaan. Wij moeten het momenteel doen met tegenstrijdige visies: van een houding die de islam als de grote vijand ziet, tot een visie die de islam als een broeder-religie beziet. Hoe is deze tegenstelling te verklaren?

Steenbrink en Celik gaven tijdens deze avond een aantal verklaringen waarom deze angst is ontstaan en wie er belang bij hebben om deze angst te laten groeien en voort-woekeren. Volgens hen zullen de boodschap van openheid en overwinning van angst van Vaticanum II bij de oplossing voorop staan. Van moslimzijde werd aandacht gegeven aan de initiatieven van de Gülenbeweging en de recente verklaring van 138 moslimgeleerden opgeroepen wordt tot een vreedzamere houding tussen christenen en moslims.


Datum: 27 mei 2008
Partner: Dekenaat Utrecht
Sprekers: Prof. Karel Steenbrink (emeritus professor Interculturele theologie Universiteit Utrecht) en Gürkan Çelik.
Aantal deelnemers: ±75

,

Dialoog Diner tijdens de Euro-Mediteranean Dialogue Night

Op 22 mei werd internationaal de Euro-Mediteranean Dialogue Night gevierd, geïnitieerd door de Anna Lindh Foundation. In maar liefst 37 landen uit de Europese Unie en rond de Middellandse Zee kwamen mensen samen voor een uniek gezamenlijk cultureel evenement. Debatten, concerten, theater, festivals… alles in het teken van dialoog en coëxistentie. Ook in Rotterdam kon je meedoen! Op deze avond is er een Intercultureel Dialoog Diner georganiseerd waar ontmoeting, dialoog, muziek en samen eten centraal stonden.

In een ontspannen sfeer werd samen een interculturele maaltijd genuttigd. Turks, Marokkaans, Surinaams, Italiaans en ook een beetje Nederlands eten. 
Tussen de gangen door waren er korte muzikale optredens te beluisteren. Zo konden we luisteren naar de Turkse Yayli Tanbur (een luit met strijkstok), de Indiase Bansuri-fluit (een hele grote dwarsfluit van bamboe) en naar Argentijnse tango op de bandoneon (het type accordeon dat ook bespeeld werd tijdens de bruiloft van prinses Maxima en kroonprins Willem Alexander).

Soms vormde de muziek een ideale achtergrond voor de gesprekken, maar tijdens het rustige fluitspel werd iedereen vanzelf stil. Het was absoluut verstillende muziek die je helemaal bij jezelf deed terugkeren, zoals de muzikant vooraf ook al aankondigde. Tijdens elke gang werd een ander thema besproken. Betrokkenheid bij de buurt, culturele diversiteit op het werk of op school, en de rol van de media in de beeldvorming over culturele diversiteit kwamen aan bod. Maar vooral leerden we veel verschillende mensen kennen. Want wat zagen we veel verschillende achtergronden. Hindostaans, Kaapverdiaans, Turks, Nederlands, Portugees, Palestijns, Marokkaans, Surinaams, en misschien nog wel meer.

Eten, live muziek, leuke mensen, veel verschillende ‘kleurtjes’… Al met al was het een succesvolle avond, waar we met zijn allen van genoten hebben.


Datum:        22 mei 2008
Partner:    Anna Lindh Foundation
Locatie:    Rotterdam
Aantal deelnemers:    ±55

,

Training in situ: een exclusieve ontmoeting in Istanbul

In de lente vond er een “training in situ” in Istanbul plaats. Een wereldstad die op twee continenten tegelijk ligt en heel veel culturen rijk is. Tijdens deze studiereis werd een combinatie van academische en culturele activiteiten gepresenteerd. Met de exclusieve ontmoeting werd beoogd de culturele sensitiviteit te vergroten met interculturele belevenissen.

Tijdens de werkbezoeken aan een krant, Journalist and Writers Foundation, hulporganisatie, universiteit en een basisschool kreeg de groep enkele presentaties te zien die inzicht gaven hoe in Turkije media en onderwijs georganiseerd zijn. Deze presentaties dienden als springplank voor verdiepende gesprekken over de situatie in Nederland. Diversiteit in het onderwijs, interculturele communicatie, en mens, media en maatschappij kwamen hierbij aan bod.

Naast deze academische activiteiten werden ook diverse culturele bezoeken gebracht aan o.a. de Aya Sofya en Blauwe Moskee, het Dolmabahce Paleis en MiniaTurk. Ook werd er een boottocht gemaakt over de Bosporus.
Een van de hoogtepunten van de reis vormde een avond bij enkele Turkse gezinnen thuis. De deelnemers waren in kleine groepjes te gast bij een familie en werden onthaald op de echte Turkse gastvrijheid. Ondanks dat de gesprekken veelal met handen en voeten plaatsvonden of er getolkt werd tussen het Engels en Turks, ervoeren zowel de deelnemers als de gezinnen deze avond als erg waardevol en bijzonder cultuurverrijkend.

Een diverse groep nam deel aan de training. Zo ging een aantal (emeritus) professoren mee, maar ook een aantal studenten en net afgestudeerden. Mensen met een achtergrond in het onderwijs, theologie, economie, media en filosofie, maar ook enkele kunstenaars. De diversiteit aan werk- en levenservaring, culturele achtergronden en leeftijd werkte inspirerend door tijdens zowel de academische als de culturele activiteiten.


Datum:        8 tot en met 13 mei 2008
Locatie:        Istanbul
Aantal deelnemers:    27

[nggallery id=12]

,

Debat: Wakker worden Nederland!

In aansluiting op een eerder gehouden debat ‘Vaarwel Nederland, wij kiezen voor Turkije’, is aan de Erasmus Universiteit een vervolg debat met als titel ‘Wakker worden Nederland!’ georganiseerd.
Ten tijde van dit debat zat de Nederlandse economie nog in de lift. Nog nooit was er zoveel vraag naar arbeid. Al het talent is nodig om mee te draaien in de wereldeconomie. Tegelijkertijd ervaren ‘nieuwe’ Nederlanders dat het onverminderd moeilijk is om aan de slag te komen. Dit geldt ook wanneer ze in het bezit zijn van goede diploma’s. Werkgevers moeten wakker geschud worden om te voorkomen dat een deel van het beschikbare talent verloren gaat.

Na een tweetal inleidingen door dr. Sabine Severiens en dr. Artwell Cain spraken de panelleden over de arbeidsmarktperspectieven van hoog opgeleide allochtone jongeren. Onder leiding van prof. Justus Veenman gingen John Leerdam, Gürkan Çelik, Rezvan Ghoncheh, Birol Ona en Wilma Gillis-Burleson in gesprek met de zaal over de vraag wat jongeren, het hoger onderwijs en de werkgevers kunnen doen om de positie van hoogopgeleide allochtone jongeren te verbeteren.

In de loop van de avond werd duidelijk dat de twee partijen die het meest aangesproken worden, het onderwijs en de jongeren zelf zijn. Het hoger onderwijs moet al in een vroeg stadium jongeren ervan bewust maken hoe ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten, bijvoorbeeld door alumni in te zetten en de contacten met het bedrijfsleven te verbeteren. Daarnaast kunnen en moeten studenten zichzelf ook beter voorbereiden op wat hen te wachten staat op de arbeidsmarkt. Ze moeten actief solliciteren, werken aan hun presentatietechnieken, de Nederlandse bedrijfscultuur leren kennen en zich vooral ook bewust worden van hun unieke, culturele kenmerken en de meerwaarde daarvan voor bedrijven.

De deelnemers in de zaal waren zich hier al van bewust. De aanwezige studenten waren actief bij verenigingen en maatschappelijke projecten en kunnen zo een voorbeeldrol vervullen voor andere studenten van allochtone afkomst.


Datum:        22 april 2008
Partners:    Studium Generale Erasmus Universiteit Rotterdam, Time Media Group en KASEUR
Sprekers:    dr. Sabine Severiens, dr.Artwell Cain, John Leerdam, Gürkan Çelik, Rezvan Ghoncheh, Birol Ona en Wilma Gillis-Burleson.
Moderator:    Prof. Justus Veenman (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Locatie:    Erasmus Universiteit Rotterdam
Aantal deelnemers:    ± 40

[nggallery id=13]

,

Nederlanders en ‘hun’ moslims: lessen uit een koloniaal verleden?

Professor Emeritus Karel Steenbrink (Universiteit Utrecht) gaf een lezing over Nederlanders en ‘hun’ moslims.
Einde jaren 1930 telde het Koninkrijk der Nederlanden zo´n 85 miljoen inwoners. 9 miljoen in Nederland zelf, en 75 miljoen in de grote kolonie Nederlands-Indië. Omdat daar ruim drie kwart van de bevolking moslim is, telde het Koninkrijk dus 56 miljoen moslims ofwel zo´n 65% van de totale bevolking. Een hele grote meerderheid dus. Hoe gingen de Nederlanders daarmee om?

Steenbrink vroeg zich in zijn lezing af of uit die ervaringen met moslims ook voor deze tijd nog lessen te leren zijn. In het algemeen worden uit de geschiedenis weinig lessen geleerd, maar er vallen zeker boeiende vergelijkingen te trekken. Allereerst was er het probleem van associatie (het toenmalige woord voor integratie). Hoe konden de twee gebiedsdelen tot een ´geestelijke band´ komen? Deze vraag is ook in het huidige Nederland actueel. Daarnaast was er het praktische probleem van wetgeving en andere maatregelen voor moslims.

Na zijn lezing beantwoordde Steenbrink vragen uit het publiek. Vooral enkele kritische vragen van mensen die opgegroeid waren in de toenmalige koloniën in Nederlands-Indië en Suriname zorgde voor een boeiende vergelijking met het heden.


Datum:        11 april 2008
Spreker:    Prof.dr. Karel Steenbrink (emeritus professor Interculturele theologie Universiteit Utrecht)
Aantal deelnemers:    ± 75

[nggallery id=8]