We gaan naar New York

Om te spreken over ‘een cultuur van vrede en conflict vermijden’ gaan wij op uitnodiging naar New York. Hier zal een conferentie plaatsvinden als onderdeel van de United Nations General Assembly. Wij zijn gevraagd om een bijdrage te leveren zullen stil gaan staan bij The Culture of Peace and Conflict Prevention.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) bestaat uit alle lidstaten van de Verenigde Naties. De vergadering komt in een jaarlijkse sessie bijeen. Deze jaarlijkse sessie begint normaal gesproken op de derde dinsdag van september en duurt tot half december. De 73ste sessie zal in het teken staan van “Transforming our World: SDGs to Ensure No One is Left Behind”.

Naast ‘The Culture of Peace and Conflict Prevention’, zullen we het gaan hebben over ‘Populations at Risk: Human Rights, Migration, and Refugees’ en ‘Press Freedom for Sustainable Peace’.

We gaan proberen veel te Twitteren daar, dus houd op 25 september onze Twitter goed in de gaten als je niets wilt missen.

Zo zag 2017 er voor ons uit

Ik weet niet hoe jij terugkijkt op 2017, maar..

Ik weet niet hoe jij terugkijkt op 2017, maar voor mij en ons/INS is het een bewogen jaar geweest. Ik probeer anders wel even in een notendop je te vertellen waarom. 

Je hebt laatst misschien het goede nieuws gehoord dat ik de Kleurrijke Prijs in ontvangst mocht nemen van de Kleurrijke Top 100 vanwege onze INSpanningen tegen verdeeldheid. Dat was natuurlijk een héérlijke manier om het jaar mee af te sluiten. Maar nog fijner is het om even terug te blikken op hoe het afgelopen jaar eruit zag voor ons.

Nieuwe start na de coup samen met Peter R. de Vries
Eind januari hielden wij ons Nieuwjaarsdiner met als titel ‘Hoop voor de toekomst?’. Daarmee hoopten wij 2016 achter ons te laten en wilden wij 2017 positief beginnen vol ambities om bij te dragen aan de Kunst van het Samenleven. Samen met o.a. Peter R. de Vries begonnen wij in 2017 tijdens onze 1e Kunst van het Samenleven-diner. ‘We gaan verder waar we gebleven waren’ was ons motto, want de heksenjacht die volgde na de couppoging, was zeer ontwrichtend. Zowel prive als bij INS. Die avond luidde tevens de kick-off van de Kunst van het Samenleven-diners, die wij in Nederland wilden uitrollen.

Die ene top-maand is niet te vergeten..
En je kunt wel stellen dat het redelijk is gelukt om in heel Nederland mensen in gesprek te brengen. Na die kick-off kwamen wij namelijk bijeen in Enschede met o.a. Ahmed Marcouch en in Zaandam spraken we over super-diversiteit. Maar we bereikten pas echt onze piek tijdens de Ramadan. We beten de spits af met (nu Kamerlid) Kirsten van den Hul en binnen een maand tijd hadden wij samen met ons landelijk netwerk van dialooggezinde moslims in ruim 26 steden meer dan 2500+ niet-moslims aan tafel gebracht. Dat is een lange zin waar je snel overheen kunt lezen, maar sta er even een paar tellen bij stil:

  • Binnen 1 maand.
  • In meer dan 26 steden.
  • Samen met meer dan 2500 niet-moslims aan tafel

Je snapt wel dat wij hier ook aangenaam door verrast waren en de herinnering hieraan nog steeds een glimlach op ons gezicht tovert..

Veel vragen gehad over Hizmet
Wij zetten ons al meer dan 30 jaar in voor dialoog omdat wij geloven dat dit bij zal dragen aan de kunst van het samenleven en verdeeldheid beetje bij beetje de wereld uit zal helpen. Voor het duwtje de juiste richting uit zijn wij Fethullah Gulen dankbaar voor; hij heeft ons namelijk weten te inspireren ons hiervoor hard te maken.

Om misverstanden de wereld uit te helpen en de vele vragen die wij kregen over Hizmet en Gulen, zijn wij het afgelopen jaar ook tijdens veel momenten stil gaan staan bij onze inspiratie. In Amsterdam kwamen we met ruim 130 man bijeen, waarna we ook in Utrecht en elders in het land dergelijke informatie-bijeenkomsten over Hizmet hebben georganiseerd.

Het komend jaar? Nou…
Na de eerste expertmeeting polarisatie is er een verkenners-groep ontstaan van mensen die hun mouwen willen opstropen en een zoektocht zijn gestart naar oplossingen voor dit probleem. Het komend jaar zullen zij het land intrekken, beginnend met een bezoek aan Almere. Wij zijn benieuwd naar hun bevindingen en luisteren ook graag naar wat jij ons te vertellen hebt. Wij zijn nu bezig enkele wensen voor samenwerkingen meer gestalte te geven, en zoeken tegelijkertijd ook nog naar nieuwe mensen om onze krachten mee te bundelen.

Voordat ik mijn laatste wens met je deel: 

Wil jij graag meedenken, meehelpen of op een andere wijze iets samen met ons doen? Laat het dan weten en hopelijk kunnen wij van 2018 een nog groter succes maken.

Dan rest mij nog maar 1 ding te zeggen, namens ons hele team:

 

Hartelijke groet,

Saniye Calkin

directrice

Directrice Saniye Calkin wint De Kleurrijke Top100 Prijs

Prijs vanwege haar strijd tegen verdeeldheid & inzet voor dialoog en verbinding

Op zaterdagavond 2 december 2017 vond de lancering van de Kleurrijke Top 100 plaats. Hier ontving onze directrice Saniye Calkin ook een prijs, namelijk De Kleurrijke Top 100 Prijs 2017-2018. Hiermee viel zij in de prijzen naast o.a. Sylvana Simons, de nummer 1 van die lijst voor dit jaar.

Calkin ontvangt deze prijs omdat zij zich samen met haar organisatie inzet om de verdeeldheid in Nederland tegen te gaan en de Kunst van het Samenleven te bevorderen. Vanuit INS zijn zij bijna 30 jaar bezig met de dialoog in Nederland te bevorderen en het tegengaan van verdeeldheid. Daar bovenop kwam de couppoging in Turkije, waarna Calkin – als Hizmet-sympathisant – persoonlijk beschuldigd en bedreigd werd. Calkin: “Na een moeilijk jaar is deze prijs heel welkom. Dit geeft mij kracht om door te gaan en ons in te blijven zetten voor de kunst van het samenleven. Wij geven niet op. Vooral niet nu onze inbreng meer nodig is dan ooit te voren.”

De Kleurrijke Top 100 is een jaarlijkse ranking lijst van Nederlandse gamechangers die met hun werk en persoonlijkheid een inspiratie zijn. Hiermee hoopt de Kleurrijke Top 100 elk jaar een waardevolle bijdrage te leveren door een gezicht te geven aan de nieuwe generatie zichtbare en onzichtbare rolmodellen. Waar de Kleurrijke Top 100 de echte Nederland nog steeds mist in vooral de politiek en in de media, focust Platform INS zich vooral op hoe de politiek, media en de samenleving zich sterkmaken voor de kunst van het samenleven.

Calkin: “Het komend jaar gaan wij ons vooral inzetten om de verdeeldheid in Nederland tegen te gaan en hiervoor zijn wij nog op zoek naar strategische partners die ook hieraan willen bijdragen. Daarbij is vooral het doel leidend. Het gaat ons er niet om wie er met de eer zal strijken maar vooral om wat we samen met elkaar kunnen bereiken.”

Verslag eerste expertmeeting polarisatie

Donderdag 12 oktober 2017 vond de 1e expertmeeting plaats georganiseerd door Platform INS, met als thema polarisatie. Hoe keren we het proces van polarisatie en wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen daarin betekenen?

Deze avond was tevens een start van een nieuwe weg die we als INS in zijn geslagen. Deden we vroeger veel aan interreligieuze dialoog, gaat het ons nu steeds meer om dialoog over zaken die samenleven in de weg staan met betrekking tot iedereen. De moderator stelde het startpunt voor als de start van een ontdekkingsreis, waarin we niet weten wat de bestemming is, maar de reis interessant genoeg is om het avontuur aan te gaan met elkaar. Zo werden alle aanwezigen een medereiziger, die mede bepalen waarheen de reis gaat.

Met de zeer diverse groep experts uit zowel religieuze als etnische gemeenschappen zijn we in gesprek gegaan over welke angsten en zorgen mensen op dit moment in Nederland ervaren en die ertoe leiden dat groepen zich terug trekken in eigen bubbels en daarin vast blijven zitten. Waardoor contact met anderen steeds minder en minder wordt.

Maar liefst 3 inspirators gaven de aftrap op het thema polarisatie. Een breed en politiek begrip. De kunst van deze eerste meeting was dan ook om het thema te verkennen en te ontdekken of er ook andere thema’s dan polarisatie zijn die het samenleven in de weg staan. Aan het einde van de avond werd duidelijk dat er een scala aan pijnpunten zijn die leiden tot verwarring, onzekerheid en boosheid bij veel mensen.

Professor Pim Valkenberg ging in op de situatie in Amerika en haalde de white supremacists aan die in Charlottesville probeerden, het weghalen van een standbeeld tegen te houden. Hij haalde de First Amendment aan om te laten zien hoezeer Amerikanen waarde hechten aan de vrijheid van meningsuiting, ook al is dat kwetsend en beledigend voor andere groepen.

Professor Manuela Kalsky betoogde dat in een zo geïndividualiseerde samenleving als de Nederlandse het problematisch wordt als mensen steeds in groepen worden aangesproken. Vaak bestaat er binnen die zogenaamde “groep” enorme diversiteit. De groep mensen die bijvoorbeeld nog geregistreerd staat als katholiek blijkt bij nader inzien van ietsisten tot aan bijna atheïsten te bestaan.

Kalsky: “Veel mensen vinden het op dit moment moeilijk om te gaan met de diversiteit die is ontstaan en doordat het overzicht ontbreekt ervaren veel mensen verwarring en onzekerheid. Op alle fronten is er sprake van pluralisme. Nederland is niet alleen een geseculariseerd land, maar ook een religieus land. Religie is niet minder geworden of naar de achtergrond verdwenen, maar juist meer in de openbare ruimte gekomen. Religie zal blijkbaar niet zomaar verdwijnen.”

Mo Hersi nam ons mee naar zijn ervaring met 800 kilometer door Nederland te lopen zonder een cent op zak. Op verhalende wijze maakt hij ons duidelijk dat hij tijdens die tocht ook achter zijn eigen vooroordelen kwam, en het feit dat eigenlijk iedereen die heeft. De kunst is om de zorgen en angsten van de ander te kunnen blijven zien, als mens. Zonder iemand meteen in een hokje te plaatsen en te veroordelen.
Uit de brainstormsessie aan tafel kwamen vele onderwerpen aan de orde. Er zijn blijkbaar veel zorgen en angsten. Een greep uit de groslijst van de avond: Nederland verandert, mijn baan wordt ingepikt door een vluchteling, verlies van identiteit, toename van geweld, mag ik mijzelf nog wel zijn, waar gaat het naartoe met Nederland?

Tijdens de plenaire terugkoppeling en discussie werd gesteld dat we al gepolariseerd zijn en dus niet moeten proberen dat te voorkomen. Maar er mee moeten dealen. Een ander belangrijke conclusie van deze eerste expertmeeting is dat vragen naar zorgen en angsten deze zorgen en angsten juist vergroten. De kunst is om het positieve te zien in de verschillen en hoe dat tot verrijking kan leiden. De sfeer is op dit moment in Nederland teveel omgeslagen in alleen maar het negatieve van de grote diversiteit en door alle veranderingen van deze tijd. We zijn blind geworden voor de positieve kanten die dat met zich mee brengt.

Kalsky maakte zelfs de opmerking: “Ik maak me zorgen dat we ons te veel zorgen maken.” Sheela voegde toe dat we niet alleen met ons hoofd bezig moeten zijn, maar vooral ook met ons hart en onze handen. Uiteindelijk moeten we vooral gaan doen en naar organisaties gaan die hetzelfde doel nastreven. Het is al gezegd, deze avond was het begin van de reis en het avontuur zal dus nog verder gaan. Wilt u ook mee op reis, volg ons dan en sluit je aan!

HIERONDER DE UITNDOGING DIE VERSTUURD WAS AAN DE GENODIGDEN.

Wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen doen om het proces van groeiende polarisatie in Nederland te keren? Op 12 oktober 2017 gaan wij dit thema met meerdere experts behandelen. Met een gezelschap van experts gaan wij op zoek naar oplossingen. U bent van harte welkom om uw bijdrage hieromtrent te leveren.

De inspirator van de avond is prof. Pim Valkenberg, theoloog en expert in interreligieuze dialoog (Universiteit van Utrecht & Loyola College in Baltimore) en prof. Manuela Kalsky (theoloog aan de VU en directeur van Nieuwwij.nl). Valkenberg en Kalsky zullen de avond inluiden waarna groepen verder gaan brainstormen. Afsluitend worden de resultaten en inzichten plenair met elkaar gedeeld.

Met een besloten gezelschap van experts gaan wij op zoek gaan naar oplossingen. De inzichten hieruit zullen de grondslag vormen voor een collectief van samenwerkende partners in de strijd tegen polarisatie om de balans in Nederland te herstellen.

De volgende vragen zullen centraal staan:

  • Wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen betekenen in het bouwen van bruggen?
  • Welke groepen staan nu tegen over elkaar? Of worden uit elkaar gespeeld?
  • Welke zorgen en angsten delen we?
  • Wat staat samenleven in de weg?
  • Is er dialoog of juist debat nodig?

Het programma zal op donderdagavond 12 oktober plaatsvinden van 19.30 – 22.00 uur in Amsterdam aan de Arlandaweg 92. De inloop is vanaf 19:00 uur.

Wij hopen van harte u te mogen ontvangen. Voor uw aanmelding is een mail naar info@platformins.nl voldoende.

 

Expertmeeting Polarisatie 12 oktober

Over de organisatie

Platform INS en haar voorgangers houden zich al meer dan 20 jaar bezig met dialoogactiviteiten. Door debat en dialoog te faciliteren over actuele thema’s, die samenleven in de weg staan, proberen we te komen tot inzicht en oplossingen. Vanuit Platform INS geloven we dat een bottom-up benadering nodig is omdat verandering in de samenleving van onderaf  zal moeten komen.

Boekbespreking Spirituality of Responsibility

Op dinsdag avond 26 september 2017 vond de boekbespreking en discussie plaats over ‘The spirituality of Responsiblity: Fethullah Gülen and the Islamic Tought’. Platform INS nodigde de auteur van dit boek, prof. Simon Robinson uit om samen met academici, kenners en geïnteresseerde van binnen en buiten de Hizmet-beweging dit boek te bespreken.

In zijn boek gaat professor Robinson in op de praktijk van het nemen van verantwoordelijkheid door Gulen en de Hizmet-beweging in de samenleving. Vanuit zijn academische achtergrond in de ethiek en religieuze achtergrond (christendom) werpt hij zijn blik op Fethullah Gülen en de Hizmet-beweging, hoe zij omgaan met verantwoordelijkheid vanuit spirituele overtuiging en de impact hiervan. Professor Pim Valkenberg heeft hierop zijn reactie gegeven.

Om over verantwoordelijkheid te kunnen spreken dient op voorhand duidelijk te zijn dat verantwoordelijkheid gebonden is met kennis hebben over wat men weet, denkt en doet. Vervolgens dient door middel van positieve verantwoordelijkheid met gelijkgestemden over te worden gegaan tot actie. 

Verantwoordelijkheid is verbonden met identiteit, aldus Robinson. Eveneens is volgens de auteur dit verbonden met agency, de mogelijkheid om zelf keuzes te maken en verantwoording hierover af te moeten leggen. Spiritueel gezien zijn moslims primair verantwoording schuldig aan God. Vanuit die verantwoordelijkheid dient een ieder bij te dragen aan de oplossingen van problemen die zich in de samenleving afspelen. Gülen is van mening dat in dialoog gaan met andersdenkenden zal leiden tot een oplossing. Immers zijn we allen verantwoordelijk voor de samenleving waarin we leven.

Na de boekbespreking gaf professor Valkenberg zijn reactie hierop. Valkenberg haalt aan dat het een mooie bijeenkomst is, maar dat het ook noodzakelijk is gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Valkenberg is van mening dat men meer solidariteit dient te vertonen met mensen van Hizmet, vooral nu zij door moeilijkere tijden heen gaan. Verder stond de Nederlandse professor stil bij zijn eigen academische insteek wat Gulen en Hizmet betreft, namelijk de type leiderschap van Gulen en de bronnen waaruit hij uit put.