Kunst van het Samenleven-Scheurkalender

Wij hebben uw hulp, of beter gezegd, uw bijdrage nodig voor een nieuw project waarmee wij meer mensen aan het denken willen zetten over de kunst van het samenleven. Sinds begin februari zijn wij bezig met dit project: de Kunst van het Samenleven-scheurkalender. De kalender zal bestaan uit inspirerende quotes die te maken hebben met de kunst van het samenleven. Ons doel is nu om voor eind mei 365 quotes te verzamelen. Op dit moment zitten we bijna op een kwart van ons doel en daarom vragen wij u om uw meest inspirerende quote met betrekking tot de Kunst van het Samenleven met ons te delen. We zijn op zoek naar een quote die u aanspreekt, dit mag een zelfbedachte quote zijn of een al bestaande quote. Het is de bedoeling dat elke quote wordt toegelicht in ongeveer 200 woorden.

Wilt u ons helpen meer mensen te inspireren voor de kunst van het samenleven? U kunt dan uw quote en korte toelichting sturen naar: info@platformins.nl. Alvast bedankt!

SUPERDIVERSITEIT: Uitdagingen en kansen van de superdiverse stad | KvhS-Brunch in Zaandam

Kunst van het Samenleven-brunch

Zaandam 21-05-2017

Afgelopen zondag op 21 mei vond de vierde editie van de Kunst van het Samenleven plaats in de vorm van een brunch. Op een prachtige locatie in Noord-Holland, de voormalige fabriek van koekproducent Verkade in Zaandam, gingen wij met elkaar en het panel in gesprek over de uitdagingen en kansen van de superdiverse stad. Met wethouder Rita Visscher-Noordzij, panelleden Vera Bondy en Ewoud Butter en een prachtig intermezzo door harpiste Mechteld Karlien de Jongh was deze Kunst van het Samenleven-editie wederom een groot succes.

Nadat een divers publiek bestaande uit ruim 50 gasten plaats had genomen in Proeverij de Koekfabriek ging het programma van start met een welkomstwoord door Rita Visscher. Als wethouder van Zaandam wees zij al snel op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een diverse stad als Zaandam tot een succesvolle stad te maken. De wil elkaar te leren kennen en gezamenlijk de dialoog aan te gaan zijn twee factoren die hierbij een centrale rol spelen. ‘Met name het onbekende leidt vaak tot spanningen. Elkaar leren kennen geeft verbinding. En dat is wat wij vandaag gaan doen. Ga met elkaar in gesprek over wat de kunst van het samenleven is. Ga met elkaar aan tafel en ga de dialoog aan!’. En dat is precies wat wij die middag deden.

‘Wat is superdiversiteit?’, ‘wat voor uitdagingen brengt dit met zich mee voor de toekomst?’ en ‘welke gevolgen heeft dit voor de politiek?’ waren onderwerpen waarover gesproken werd onder het genot van heerlijk belegde broodjes en verse tomatensoep. Tijdens het panel werd hier verder op ingegaan door oud-journaliste Vera Bondy en politicoloog Ewoud Butter. ‘Nederlanders zullen zich moeten realiseren dat de samenleving aan het veranderen is’, aldus Vera Bondy, ‘net zoals je regen in de winter niet kunt ontkennen, kun je de multiculturele samenleving ook niet ontkennen’. In interactie met het publiek bleek dat de superdiverse stad echter ook uitdagingen met zich meebrengt. Want in hoeverre is een multiculturele samenleving haalbaar? En waar ligt dan je gezamenlijke identiteit? Wanneer ben je Nederlander? Dat Nederlanders in het buitenland makkelijk te herkennen zijn was iets waar we het allemaal over eens leken te zijn, maar wie de Nederlander dan wel precies is blijft moeilijk te beschrijven.

Het panel vervolgde zich met een discussie over de metaforische ‘bubbels’ waarin mensen lijken te leven. Is het erg als mensen in hun eigen bubbel willen blijven en kiezen voor segregatie? ‘De neiging om binnen je bubbel te blijven is heel menselijk’, legt Ewoud Butter uit, ‘het is namelijk menseigen om mensen op te zoeken die op ons lijken en het kan best eng zijn om daar buiten te stappen’. Vervolgens ligt ‘de verantwoordelijkheid om die bubbels ‘door te prikken’ bij iedereen’, vertelt Vera Bondy. Dat is een uitdaging die we gezamenlijk aan moeten gaan.

Na het panel was het tijd voor een muzikaal intermezzo door harpiste Mechteld Karlien de Jongh. Via haar muziek, of wat zij zelf noemt ‘de taal van haar hart’, nam zij ons mee op een reis door een wereld met klanken uit verschillende regio’s. ‘Communiceren kan namelijk ook zonder woorden, het gaat om samen zijn, net als nu’, legt Mechteld Karlien uit, ‘alle verschillende kleuren van de regenboog zijn samen één, en juist dat maakt een regenboog zo mooi’.

Tot slot werd niet alleen het samen zijn, maar ook het samen doen benadrukt in het slotwoord door Emir Ertas, voorzitter van Platform INS. ‘Diversiteit is een verb, net zoals ‘love is a verb’, diversiteit is iets wat je moet doen’, legt Emir Ertas uit. Hiermee is ‘diversity is a verb’ ook gelijk de quote van de dag te noemen en sluiten we de dag af met het terugkerende ritueel op het kleurrijke logo van de kunst van het samenleven. Zo kwam een geslaagde middag ten einde en hopen wij nog vele volgende Kunst van het Samenleven-edities te organiseren om die gewenste olievlekwerking verder tot stand te brengen in ons mooie Nederland.

 

Uitdagingen en kansen van de superdiverse stad 

Wees welkom op onze kunst van het samenleven brunch op zondag 21 mei aanstaande van 12.00-15.00 uur in Zaandam. In de oer-Zaanse voormalige koekjesfabriek van Verkade, met prachtig uitzicht op het water nuttigen we een heerlijk brunchbuffet en gaan we met elkaar en het panel in gesprek over de uitdagingen en kansen van de superdiverse stad.

De term superdiversiteit is de laatste jaren in opmars, een aantal academici hebben hierover geschreven, waaronder Maurice Crul, Baukje Prins en Hans Boutellier. Zij doelen daarmee op een demografische realiteit die in de grote steden in Nederland steeds zichtbaarder wordt, namelijk dat de autochtone bevolking, “de witte Nederlander” steeds vaker een minderheid vormt binnen de wijken waarin zij wonen. Maar deze demografische realiteit heeft ook gevolgen voor de inrichting van het bestuur en het sociaal verkeer tussen mensen.

Tijdens het programma gaan we met elkaar en het panel in gesprek over wat superdiversiteit is, wat voor uitdagingen dat met zich meeneemt voor de toekomst van steden in de Randstad? Welke gevolgen dat heeft voor de politiek? Kortom over de uitdagingen en kansen van de superdiverse stad.

De vraag wat “succesvol integreren” is krijgt binnen dit vraagstuk een geheel nieuwe dynamiek. De panelleden zijn: Wethouder Rita Visscher Vera Bondy en Ewoud Butter. Daarnaast is er prachtig intermezzo door harpiste Mechteld Karlien de Jongh.

KvhS-Brunch in Enschede: Wat ons bindt 20 mei 2017

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het Brunchprogramma “Wat ons bindt” op 20 mei aanstaande van 13.00 uur tot 15.00 uur in Enschede (locatie nog nader te bepalen).

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Ebru en Platform INS. Het doel van deze brunch is dat wij met elkaar in gesprek gaan over “Wat ons bindt“.

Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de notitie “Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee”. Daarbij gaat het om spanningen tussen groepen in de samenleving die langs verschillende scheidslijnen lopen; niet alleen naar wel of geen migratie-achtergrond of naar religie, maar ook naar inkomen (arm/rijk), opleidingsniveau en leeftijd. Veel mensen organiseren zich – bewust of onbewust – binnen de eigen groep en zien leden van andere groepen slechts van afstand. De uitdaging waar we ons met elkaar voor gesteld zien is hoe we dat zouden kunnen doorbreken. Hoe we onze samenleving als het ware “ontschotten”.

Love is a Verb docu-avond in Utrecht

Op dinsdag 11 april was ‘s avonds te Utrecht de documentaire Love is a Verb te zien. Deze avond werd vanuit Platform INS georganiseerd met als doel de Hizmet-idealen uit te leggen aan geïnteresseerden om op die manier meer transparantie te bereiken. Met ruim 50 aanwezigen was het een zeer geslaagde avond.

,

Succesvolle documentaireavond met prof Thijl Sunier

Inleiding

Op donderdag 9 maart was ‘s avonds op de Sara Burgerhartstraat 1 te Amsterdam de documentaire Love is a Verb te zien. Deze avond werd vanuit Platform INS georganiseerd met als doel de Hizmet-idealen uit te leggen aan geïnteresseerden om op die manier meer transparantie te bereiken. Met ruim 130 aanwezigen was het een zeer geslaagde avond. Emir Ertas benadrukte in zijn inleidende toespraak dat deze avond vooral bedoeld was om uit te leggen waar de Hizmet-beweging voor staat en welke doelen en idealen de beweging nastreeft. Hij beschreef de Hizmet-beweging als een beweging die “moslims een manier biedt om islamitische en universele waarden uit te dragen in de veeleisende moderne maatschappij en deel te nemen aan voortdurende dialoog en samenwerking met anders- en niet-gelovigen.”

Filmvertoning

De documentaire Love is a Verb, gemaakt door Terry Spencer Hesser, vertelt het verhaal van verschillende mensen die wereldwijd geïnspireerd worden door het gedachtegoed van Fethullah Gülen. De titel verwijst naar de vrijgevigheid van Hizmet sympathisanten als meer dan slechts een gevoel of een woord, het wijst naar de fysieke manifestatie van liefde als een werkwoord. Verschillende acties en ideeën zijn ontstaan met als doel het versterken van de sociale cohesie door middel van onderwijs, dialoog en ontwikkelingswerk. Zo kwamen onderwijzers aan het woord die lesgeven in oorlogsgebieden en het leven van kansarme jongeren voorgoed veranderen. Anderen riskeren hun leven door naar de meest gevaarlijke plaatsen ter wereld af te reizen om medische noodhulp te brengen. Juist op die plekken waar niets is en het onveilig is zijn Hizmet-sympathisanten actief om behoeftigen te helpen, ongeacht hun achtergrond of religie. “We moeten liefhebben”, was de simpele uitspraak van één van de vrouwen die aan het woord kwam. In een tijd waarin mensen doden, vermoorden, tiranniseren en anderen hiervan het slachtoffer maken is het voor Hizmet een topprioriteit dit geweld en deze woede zoveel mogelijk te voorkomen en van de wereld een veilige en liefdevolle plek te maken voor iedereen.

Panel

Na afloop van de film werd het panel geopend onder leiding van Shanti Tuinstra. Na een korte introductie van Thijl Sunier en Ibrahim Özgül, werden er verschillende interessante vragen gesteld uit het publiek. De eerste vraag kwam van Selma Ablak. Zij vroeg aan de sprekers wat zij van de film vonden, waarop Sunier antwoordde dat hij de film deels gedateerd vond. Hiermee doelde hij niet op de activiteiten van de Hizmet-beweging, maar op de relatie met Turkije, die sinds vorig jaar veel veranderd is.

Een alomvattende vraag die gesteld werd tijdens deze avond luidde: “Het zou toch mooi zijn als er één mond zou zijn die namens de hizmetbeweging spreekt en zegt wat zij denkt?” Later ging iemand anders uit het publiek hier verder op in: “Ik hoor zo weinig van Hizmet in het publieke debat. Terwijl jullie zulke mooie dingen doen.” Ibrahim Özgül antwoordde hierop: “Hoe kan één persoon zo’n divers en grote beweging in zijn eentje vertegenwoordigen? Dat gaat niet lukken.” Over waarom er zo weinig te horen is van Hizmet in het publieke debat zei hij dat Hizmet onder andere te bescheiden is hiervoor. Daarnaast benadrukte hij dat goed nieuws vaak geen nieuws is en dat PR niet Hizmets sterkste kant is.

Toch wordt er vanuit Hizmet hard gewerkt om de beweging een stem te geven in het publieke debat en samenwerkingen aan te gaan. Dit is een proces dat niet alleen volbracht kan worden, hier heeft Hizmet de steun van andere Nederlanders bij nodig, aldus Allaattin Erdal. Hij sprak tot slot de hoop uit dat dit doel snel bereikt zal worden. Zoals Özgül eerder op de avond al aangaf is Hizmet, ondanks dat het is ontstaan in Turkije, allang niet meer van Turkije. “We behoren tot de wereld.”

Sociale media

Voor iedereen die helaas niet aanwezig kon zijn, was deze avond goed te volgen via Twitter.  Met ruim 70 verstuurde tweets die in totaal 677 keer geretweet werden, hebben we meer dan 38.000 mensen op de hoogte gehouden van de avond.