,

Ontmoeting: Iftardiners met politie-agenten

Om de kloof tussen politie en Rotterdammers met islamitische achtergrond te verkleinen, organiseerden de Dialoog Academie en Politie Rotterdam Rijnmond een serie iftardiners. Politieagenten waren in duo’s een avond te gast bij een Turks-Rotterdams gezin, waar zij elkaar op een informele manier leerden kennen en eventuele bestaande vooroordelen over de Turkse cultuur en over de politie weg konden nemen.


Datum:                        September 2009
Partner:                       Politie Rotterdam Rijnmond
Locatie:                       Rotterdam
Aantal deelnemers:    14 agenten, 7 gezinnen