Het bestuur van Platform INS wordt gevormd door de volgende leden:

Voorzitter
Dr. Emir Ertaş

Secretaris
Drs. Ömür Taş

Penningmeester
Drs. Olcay Kayhan